Magda Żmijowska
kreatywne projekty

o mnie image
Ur. 1986, Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyplom w pracowni projektowania graficznego u prof. Marka Sajduka w 2011. Doktorat w 2019 roku. Prowadzi pracownię ilustracji na Wydziale Sztuki Up w Krakowie.
Brała udział w ponad 40 wystawach poświęconych ilustracji takich jak: Salon Ciekawej Książki w Łodzi, Bologna Children’s Book Fair w Bolonii, Ściana ilustratorów w Warszawie, Salon ilustratorów w Poznaniu, COW: Illustration Design Festival w Dniepropietrowsku czy też Illustrative w Berlinie. Projekty ilustracyjne były drukowane w wielu magazynach.
Razem z fizjoterapeutką i wykładowcą Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Andżeliną Nierodą projektuje książeczki dla dzieci o charakterze terapeutycznym, które skupiają się m.in. na wykrywaniu ślepoty barw u dzieci. Podczas tworzenia ilustracji dla dzieci współpracuje ze specjalistami dziedzin medycznych. Skupia się na procesie poznawania przez dzieci świata by lepiej dopasować swoje projekty do potrzeb młodego odbiorcy. Z wielką przyjemnością tworzy dla dzieci i z myślą o dzieciach, dlatego praca doktorska pt.Zapomniana baśń - prawdziwa baśń skupiona była wokół ilustracji do klasycznych dziecięcych tekstów.


Born 1986, Graduate of the Faculty of Arts at the Pedagogical University in Krakow. PhD. in 2019. On a daily basis, she works as an illustration teacher at Pedagogical University of Krakow. She has participated in over 40 exhibitions devoted to illustrations, such as: The Interesting Book Salon in Łódź, Bologna Children's Book Fair in Bologna, Wall of Illustrators in Warsaw, Illustrators Salon in Poznań, COW: Illustration Design Festival in Dniepropetrovsk or Illustrative in Berlin. Illustrative designs have been printed in many magazines.
Together with a physiotherapist and lecturer at the Medical Faculty of the University of Rzeszów, Andżelina Nieroda, he designs books for children of a therapeutic nature such as illustrations detecting color blindness in children. When creating illustrations for children, she collaborates with specialists in medical fields.  • Kraków, Małopolskie, Polska

Jak wyglądałby świat bajek w dobie nowoczesnych technologii? Smutno

Czytaj więcej  

Podczas tego wyjątkowego czasu każdy z nas starał się na różne sposoby zająć umysł czymś pozytywnym. Ja wybrałam umysłowy spacer ze sztuką i z artystami klasycznymi, o których trochę zapomniałam. Przeglądając razem z synem zbiory książek i leksykonów o sztuce postanowiłam czas "korony" w zamknięciu wykorzystać tworząc swoje wersje znanych dzieł. Mobilizacja była trudna, ale rysowanie sprawiało wiele radości.

Czytaj więcej  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING